uithangbord van Museum de Vergulde Swaen te ZwijndrechtDe Vergulde Swaen

VORIGE EXPOSITIES

75 jaar Jong Holland (08-06-02 t/m 11-08-02)


Op 7 november 1932 werd vanuit het CJMV het Tamboer- en Pijperkorps "Jong Holland" opgericht. Toen had ook Zwijndrecht een tamboer- en pijperkorps, zoals reeds in omliggende plaatsen het geval was.

De leden die bij elkaar kwamen, waren er in de eerste plaats om te musiceren, maar ook de sociale contacten weden hierbij aangehaald. De groei zat er al gauw in: van 25 naar 35, naar 50 leden. En na vier jaar werd er ook een juniorenafdeling opgericht. 

Bij een korps dat zeventig jaar bestaat verwacht je een rijke historie. Die is er ook wel, maar helaas vertaalt dat zich niet naar een overzicht in artikelen. 
Weliswaar zijn er heel wat foto´s, maar van de kostuums, affiches of instrumenten is weinig bewaard gebleven. 

Over het wel en wee van de jaren voor de oorlog is nagenoeg niets bekend, het hele archief van de vooroorlogse jaren is nooit meer tevoorschijn gekomen en de meeste verhalen uit die tijd zijn dan ook verteld door oudleden uit die tijd. In 1982, bij het vijftigjarig jubileum, zijn onder meer deze verhalen opgenomen in een herdenkingsboek. 

groei
Tijdens de oorlogsjaren werden de instrumenten verstopt in een kippenhok en zo kon Jong Holland als één van de eerste muziekkorpsen bevrijd Nederland intrekken om de algemene feestvreugde te verhogen. Helaas gebeurde dat niet compleet, omdat enige leden waren omgekomen.
De jaren vijftig en zestig waren weinig opzienbarend: fluitend en trommelend werd door het leven gegaan met als hoogtepunt ieder jaar de "Pijperdagen".
Dan verovert de televisie zich een prominente plaats in de samenleving. Via dit medium kwamen beelden over de Verenigde Staten tot ons, die hier in Holland weerklank vonden: ook daar tamboerkorpsen met fluiten, maar vooral met trompetten. En, dat was vooral nieuw, "Majorettes".... Ook het showelement wat de Amerikanen brachten, was voor ons nieuw.
Zodoende werd de structuur van de vereniging langzaam maar zeker gewijzigd. Er kwamen fluitistes, de mannen gingen meer over op de trompet en er werd gestart met vijf majorettes. Zie daar: het prille begin van een showorkest.

showorkest
Door de jaren, met voor- en tegenspoed, groeide Jong Holland langzaam maar zeker en kreeg in de zeventiger jaren veel bekendheid door de shows en werd een veelgevraagd korps in binnen- en buitenland.
Aan de ontwikkelingen die men vanuit Amerika "voorschreef", werd niet voorbijgegaan, maar deze werden zeker niet klakkeloos nagevolgd. Zodoende was in de jaren tachtig een evenwichtig showorkest ontstaan, dat een goed stuk muziek wist te brengen, een fantastische show - compleet met colourguard en twirlsters - kon geven, en dat bovenal een eigen gezicht kon tonen tijdens taptoes en optochten. 

Ouwe Hap
Een speciale afdeling was de "Ouwe Hap". Dit is een korps van circa tachtig personen, samengesteld uit oud-leden, die de instrumenten weer ter hand hebben genomen en spelen zoals ze dat in de jaren veertig en vijftig deden.

Odina
Eén van de eerste repetitiegebouwen van Jong Holland was de Johannes Calvijnschool aan de Damsteeg. Dit werd tot 1 februari 1969 gebruikt. Toen de school afgebroken zou worden, stelde het Zwijndrechts gemeentebestuur de oude bakkerij aan de Leeghwaterstraat, achter het Badhuis, ter beschikking. 
Jan Ambachtsheer, één van de leden toen, bedacht voor dit gebouw de naam "Odina", een afkorting voor Ontspanning Door Inspanning Na Arbeid. Deze naam werd eind jaren tachtig meegenomen naar het volgende (en huidige) onderkomen, de voormalige Jan Ligthartschool aan de Anna Paulownastraat, toen ook de oude bakkerij verlaten moest worden voor afbraak.alle exposities