uithangbord van Museum de Vergulde Swaen te ZwijndrechtDe Vergulde Swaen

lidmaatschap

Inmiddels telt de Historische Vereniging Zwijndrecht bijna 650 leden. Iedereen kan lid worden. Een lidmaatschap kost slechts € 15,- per jaar per persoon. Ook donaties zijn welkom (zie informatie ANBI).

Lid worden van de HVZ

Lid worden kan op elke wijze. Aan de balie, bij bestuursleden, schriftelijk en/of per e-mail. De lidmaatschapkosten van € 15,00 worden u jaarlijks in het voorjaar per acceptgirokaart in rekening gebracht.
U ontvangt dan tweemaal per jaar het boekje "Swindregt Were", drie tot vier maal per jaar de "Mededelingenkrant" van de Vergulde Swaen en verder kunt u kosteloos lezingen bijwonen.

Opzegging Lidmaatschap

Het lidmaatschap opzeggen kan alleen schriftelijk bij de penningmeester, via het correspondentieadres van de Vergulde Swaen en de Historische Vereniging: Rotterdamseweg 53-55, 3332 AC Zwijndrecht.