uithangbord van Museum de Vergulde Swaen te ZwijndrechtDe Vergulde Swaen

Burgemeester C. Pijl Hogeweg (1976-1991)

Op 1 september 1976 werd Mr C. Pijl Hogeweg geļnstalleerd als burgemeester van Zwijndrecht. Daarvoor bekleedde hij dit ambt in Yerseke (4 jaar) en Reimerswaal (6 ½ jaar). Onderstaand een overzicht, autobiografisch tot stand gekomen, van wapenfeiten en hoogtepunten uit zijn Zwijndrechtse periode.


BURGEMEESTER C. PIJL HOGEWEG (1976-1991)
Burgemeester C. Pijl Hogeweg.

Zwijndrecht telde in 1976 ca. 38000 inwoners en er werd in hoog tempo gebouwd. Alleen het gebied tussen de rivier en de Ringdijk, mede door de Deltawerken, bleef nog een kale vlakte, evenals Oudelands Ambacht, waar nog enkele verwaarloosde kassen stonden.

Het plaatselijke voorzieningenniveau was echter bij de vele nieuwbouw achtergebleven. Ook was de plaatselijke werkgelegenheid wat eenzijdig samengesteld; industrie en afnemende tuinbouw. De winkelvoorzieningen waren kleinschalig over de diverse woonwijken verspreid. Tijdens de ambtsperiode van Pijl Hogeweg heeft er, in nauwe samenwerking met wethouders en gemeenteraad en het ambtelijk apparaat, op al deze terreinen een grote inhaalslag plaatsgevonden. Walburg werd een modern regionaal winkelcentrum.

Walburg werd een modern regionaal winkelcentrum.
Walburg voltooid

In samenhang met nieuwbouw van het WalburgCollege, kwam er een theater, bibliotheek en sporthal. Op sportgebied kwamen er elders een overdekt zwembad, een tweede sporthal, een tennishal en een manege. Een hoogtepunt in de ambtsperiode van Pijl Hogeweg was de realisering van een ziekenhuis, waarvoor hij zich persoonlijk zeer heeft ingespannen. Na het verdwijnen van de groenten- en fruitveiling werden op de vrijkomende grond o.a. vier kantoorgebouwen gebouwd om de werkgelegenheid gevarieerder te maken.

Op woningbouwgebied werd het gebied tussen Veerplein en Noordpark bebouwd en kwam, ondanks tegenwerking van het provinciaal bestuur, de wijk Oudelands Ambacht tot stand. In Walburg werden woonvoorzieningen voor ouderen gerealiseerd. Het raadhuis kreeg de jarenlang gewenste uitbreiding.

Zijn strijd tegen het wegvervoer van gevaarlijke stoffen dwars door Zwijndrecht, werd stap voor stap gewonnen.
Zijn strijd tegen het wegvervoer van gevaarlijke stoffen dwars door Zwijndrecht, werd stap voor stap gewonnen.

In die periode werd ook de brandweer werd deels geprofessionaliseerd.

Toen Pijl Hogeweg in Zwijndrecht kwam, was er bij het gemeentebestuur weinig enthousiasme voor intergemeentelijke samenwerking. Desondanks trad Zwijndrecht vrij snel toe tot het 10 gemeenten omvattende samenwerkingsverband Drechtsteden. Pijl Hogeweg was daar ruim 10 jaar voorzitter van. Zwijndrecht ging zelfs internationaal. Er werd een stedenverband gesloten met de duitse gemeente Norderstedt.

Er waren ook dieptepunten. Het grootste was wel het ongeluk met het veerpontje in oktober 1980, waarbij 7 mensen om het leven kwamen. Na een bijna 15-jarige ambtsperiode nam Pijl Hogeweg afscheid op 1 april 1991 en werd hij benoemd tot ereburger van de gemeente Zwijndrecht.

Burgemeester C. Pijl Hogeweg bij het veer naar Dordrecht, aan het Veerplein.
Burgemeester C. Pijl Hogeweg bij het veer naar Dordrecht, aan het Veerplein.

 

burgemeesters van Zwijndrecht

Stoop, Anthony Azn.
Brouwer, Petrus Marius
de Bruïne, Pieter Johannes Albertus
Doorn, Petrus
H.H. Douma
Jansen Manenschijn, Jan Albert Jacob
Aeckerlin, Abraham
Slobbe, Cornelis
C. Pijl Hogeweg
D. Corporaal