uithangbord van Museum de Vergulde Swaen te ZwijndrechtDe Vergulde Swaen

Opgraving Slagveld

Tijdens het saneren en bouwrijp maken van het voormalige terrein van de Pullman-matrassenfabriek (2001), is gekeken door leden van de werkgroep naar resten van de veldslag die hier waarschijnlijk in 1572 heeft plaats gevonden. 
Van de Veldslag werd helaas niets gevonden, dit verhaal moet waarschijnlijk tot het rijk der fabelen verwezen worden. Wel kwam er een afvalkuil te voorschijn die vol zat met de resten van verschillende 16e eeuwse kookpotten (grapen) en natuurlijk verschillende botresten van dieren.
De vondsten van de opgraving zijn te zien in het museum.