uithangbord van Museum de Vergulde Swaen te ZwijndrechtDe Vergulde Swaen

Opgraving Hervormde kerk Heerjansdam

Tijdens het verwijderen van de asfaltlaag op het Kerkplein te Heerjansdam werden aan de zuidzijde van de toren, de resten teruggevonden van de in 1839 afgebroken doopkapel. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de kapel na 1470 gebouwd moet zijn en is opgetrokken uit hergebruikte kloostermoppen.
Aan de andere zijde kwam een kleinere aanbouw te voorschijn die waarschijnlijk is gebruikt als opslagruimte voor de koster. Uit het gevonden aardewerk bleek dat het gebouwtje uit de 19e eeuw moet stammen. Daarnaast werden op het Kerkplein nog drie waterputten gevonden.
De gemeente Heerjansdam heeft de doopkapel, het kostershok en de waterputten weer zichtbaar gemaakt in de bestrating.