uithangbord van Museum de Vergulde Swaen te ZwijndrechtDe Vergulde Swaen

Oudheidkundig Museum en Oudheidkamer de Vergulde Swaen van de Historische Vereniging Zwijndrecht

ANBI SWAEN

Missie van de vereniging:
De Historische Vereniging Zwijndrecht (HVZ) wil kennis en objecten van historische waarde werven en conserveren voor het nageslacht en dat nu beheren en behandelen als openbaar en cultureel erfgoed.
De Historische Vereniging Zwijndrecht is bij de Belastingdienst geregistreerd als een zogenaamde ANBI-vereniging (Algemeen Nut Beogende Instelling) en bekend onder:

• RSIN: 815091886 (Rechtspersoon Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer);
• Registratienummer Kamer van Koophandel: 40323334;
• Contactgegevens: zie de 'adresgegevens' (genoemd in het navigatiemenu);
 
• Missie en doelstelling: zie boven. De uitgebreide versie is opgenomen in onze statuten;
• Beleidsplan: Meerjarenbeleidsplan is ter inzage beschikbaar aan de balie;
• Actueel activiteiten jaarplan: klik hier
• Bestuursamenstelling: zie 'historische Vereniging' (genoemd in het navigatiemenu)
• Beloningsbeleid: De HVZ werkt uitsluitend met vrijwilligers. Verleent incidenteel opdrachten aan professionals, bijv. een drukkerij, restaurateur of websitebeheerder;
• Verslagen van activiteiten: periodiek via Mededelingenkrant voor leden en jaarlijks als verantwoording tijdens de Algemene Ledenvergadering;
• Financiële verantwoording: klik hier.
 
Zie voor meer informatie, de hiernaast opgenomen index van onderwerpen (navigatiemenu)